Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Scrie corect adresa pe plic

​Livrarea la timp a trimiterii poștale depinde inclusiv și de corectitudinea înscrierii pe ea a adresei destinatarului. 
Se permit două variante de scriere a datelor pe trimiterile poştale:
 
Varianta A
 
adresele destinatarului şi a expeditorului se scriu pe faţa plicului
 
 
 
 
 
 
 
Varianta B
adresa destinatarului se scrie pe faţa plicului, a expeditorului - pe verso
 
 
 
 
 
 

 
Adresele expeditorului și a destinatarului se înscriu de către expeditor, fără abrevieri sau prescurtări. Denumirile oficiale ale întreprinderilor se înscriu deplin.
 
Rechizitele adresei se scriu în următoarea ordine:
 
 • destinatarul (numele, prenumele sau denumirea completă a instituţiei ori întreprinderii);
 • denumirea străzii, numărul casei, numărul apartamentului;
 • codul poştal și denumirea localităţii (oraşul, satul);
 • numărul de telefon;
 • denumirea unităţii administrativ-teritoriale;
 • denumirea ţării.
 
Reguli generale de scriere a adreselor pe trimiterile poștale:
 
 • adresele expeditorului şi a destinatarului urmează a fi redactate într-un mod precis şi complet, scrise citeţ, cu litere de mână sau tipărite cu caractere latine şi cifre arabe; numele destinatarului, localitatea şi ţara se vor scrie cu majuscule şi se vor completa cu codul poştal al localităţii;
 • pe trimiterile poştale interne (expediate în teritoriul Republicii Moldova) adresa poate fi înscrisă şi cu caractere chirilice;
 • pentru completarea adresei pot fi confecţionate ştampile, care să conţină date necesare pentru aplicare atît pe trimiterile poştale, cît şi pe documentele de însoţire;
 • trimiterile poştale pot fi adresate post-restant numai în localităţile unde funcţionează unităţi poştale; în acest caz se indică numele destinatarului, localitatea şi oficiul poştal de la care urmează a fi ridicată trimiterea; mențiunea "post-restant" se scrie cu caractere latine lîngă adresă; utilizarea iniţialelor, a cifrelor, a pseudonimelor, a seriei şi numarului documentului nu este admisă;
 • pentru trimiterile adresate către căsuţa poştală de abonament se înscriu numele şi prenumele destinatarului sau denumirea completă a persoanei juridice, numărul căsuţei poştale de abonament şi denumirea oficiului poştal de unde urmează a fi ridicată trimiterea;
 • expeditorul poate adresa trimiterea poştală internă către doi destinatari (cu excepţia celor expediate post-restant sau la căsuţa poştală de abonament), în cazul în care destinatarii au acelaşi domiciliu; în acest caz, trimiterea poştală se predă unui dintre destinatari.
 
 
 
 

 
Pentru a fi acceptate în circuitul poştal, trimiterile poştale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de ambalare, reprezentînd reguli obligatorii pentru expeditor: 
 
 • să nu depaşească dimensiunile de formă şi greutate regulamentare;
 • învelişul exterior trebuie să acopere în întregime conţinutul trimiterii (excluzând fisuri şi rupturi);
 • învelişul exterior trebuie să fie opac, astfel încât să nu permită vizualizarea conţinutului, în vederea asigurării secretului corespondenţei, să corespundă formei şi naturii  conţinutului, modului şi duratei transportării, să fie adaptat pentru mânuire usoară;  
 • învelişul exterior şi modul de închidere a trimiterii poştale trebuie să protejeze conţinutul acesteia în aşa fel încât acesta să nu poată fi deteriorat prin presiune sau  manipulări succesive, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat excluzând actiunii de spoliere vizibile;
 • clamele metalice utilizate la ambalarea trimiterii nu trebuie să împiedice executarea serviciului poştal şi să prezinte riscuri de lezări pentru personal;
 • este interzisă aplicarea pe trimiterile poştale a timbrelor şi etichetelor reutilizate sau a altor etichete şi menţiuni, decât cele, care se referă nemijlocit la serviciul prestat.
 
Află mai mult despre condițiile de ambalare a trimiterilor poștale aici.