Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Calculator tarife

Selectați serviciul
Selectați destinație
Greutate
0.00 lei
Selectați servicii adiționale
Greutate 0.00 lei
Servicii adiţionale 0.00 lei
Ramburs 0.00 lei
Total 0.00 lei

Tariff calculator informations

 

Dimensiuni și greutate scrisoare dimensiuni maxime - indicatorii lungimii, lăţimii şi grosimii în sumă să nu depăşească 900 mm  (± 2 mm); dimensiuni minime - 90 x 140 mm; greutatea maximă – 2 kg;

 

Dimensiuni și greutate pachet mic lungimea oricărei dintre dimensiunile maxime să nu depășească 600 mm, iar indicatorii lungimii, lăţimii şi grosimii luate în sumă să nu depăşească 900 mm  (± 2 mm); greutatea maximă – 2 kg;

 

Dimensiuni și greutate colet dimensiunea maximă - 2 m; coletele nu pot avea dimensiuni inferioare dimensiunilor minime prevăzute pentru scrisori (90x140 mm); greutatea maximă - 31,5 kg;

 

Dimensiuni și greutate EMS documente indicatorii lungimii, lăţimii şi grosimii în sumă să nu depăşească 900 mm  (± 2 mm); dimensiuni minime - 90 x 140 mm ± 2 mm;  greutatea maximă – 2 kg;

 

Dimensiuni și greutate EMS mărfuri dimensiuni maxime - 1,5 m pentru oricare dintre dimensiunile laturilor sau 3 m pentru suma lungimilor laturilor trimiterii; nu pot avea dimensiuni inferioare dimensiunilor minimale prevăzute pentru trimiterile EMS cu documente (90x140 mm); greutatea maximă - 30 kg cu respectarea greutăţii maxime stabilite de către fiecare ţară membră a Uniunii Poştale Universale;

 

Dimensiuni și greutate sac special cu mențiunea "M" greutatea maximă – 30 kg

 

Dimensiuni și greutate sac special cu mențiunea"M" în adresa bibliotecii greutatea maximă - 30 kg

 

Dimensiuni și greutate cecograme geutatea maximă - 7 kg

 

Dimensiuni și greutate imprimat dimensiuni maxime - indicatorii lungimii, lăţimii şi grosimii în sumă să nu depăşească 900 mm  (± 2 mm); dimensiuni minime - 90 x 140 mm; greutatea maximă – 2 kg;

 

Dimensiuni și greutate imprimat în adresa bibliotecii dimensiuni maxime - indicatorii lungimii, lăţimii şi grosimii în sumă să nu depăşească 900 mm  (± 2 mm); dimensiuni minime - 90 x 140 mm; greutatea maximă – 2 kg;

 

Dimensiuni și greutate colet fragil/voluminos dimensiunile maxime ale coletului depășesc indicatorii de 700 mm x 700 mm x 500 mm, din care cauză nu poate fi încărcat și transportat împreună cu alte trimiteri; are volum disproporţionat în raport cu greutatea; prin forma sa nu poate fi prelucrat și stivuit împreună cu alte trimiteri; greutatea maximă - 31,5 kg;

 

Entitate serviciu

 

AR-simplă serviciu poştal care constă în predarea expeditorului a dovezii de înmânare a trimiterii poştale destinatarului, confirmată în scris de către însuși destinatarul sau persoana împuternicită legal Blancheta СN-07;

 

AR-recomandată serviciu poştal care constă în predarea către expeditor a dovezii de predare a trimiterii poştale destinatarului, confirmată în scris de către însuși destinatarul sau persoana împuternicită legal Blancheta CN-07;

 

Predare în mînă proprie menţiune specială aplicată pe trimiterile înregistrate cu confirmare poştală de primire (AR) care urmează a fi înmînate personal destinatarului;

 

Pachet mic internațional prioritar recomandat
recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Cecogramă internațională prioritară recomandată recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Sac special cu mențiunea "M" recomandat recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Pachet mic intern național recomandat recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Scrisoare internațională prioritară recomandată
recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Pachet mic intern local recomandat
recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Imprimat în adresa bibliotecii intern național recomandat
recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Colet voluminos/fragil intern local recomandat
recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Cecogramă internă națională recomandată
recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Cecogramă internă locală recomandatărecepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

Colet intern local recomandat
recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Sac special cu mențiunea "M" recomandat
recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Sac special cu mențiunea "M" în adresa bibliotecii recomandat
recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Aerogramă recomandată recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Carte poștală internă locală recomandată recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Carte poștală internă națională recomandată recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Carte poștală internă națională recomandată de clasa I recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Carte poștală internațională prioritară recomandată recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Imprimat intern național recomandat recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Imprimat intern local recomandat recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Imprimat intern local în adresa bibliotecii recomandat recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Sac special cu mențiunea "M" recomandat recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Sac special cu mențiunea "M" recomandat recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Sac special cu mențiunea "M" recomandat intern național recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Scrisoare internă locală recomandată recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Scrisoare internă națională recomandată recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Scrisoare internă națională de clasa I recomandată  recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură, la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Imprimat internațional prioritar recomandat recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură, la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Pachet mic de clasa I național recomandat recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului şi înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură, la prezentarea documentelor de legitimare; trimiterea recomandată circulă înregistrată în întreg fluxul operaţional;

 

Predare atestată a scrisorii interne naționale serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a scrisorii interne naționale serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a scrisorii interne locale serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a imprimatului intern local serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a cecogramei interne locale serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a cărții poștale interne locale serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a cărții poștale interne naționale serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a pachetului mic intern național serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a pachetului mic intern local serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a imprimatului intern național în adresa bibliotecii serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a coletului voluminos/fragil intern local serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a sacului special cu mențiunea "M" în adresa bibliotecii intern național serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a sacului special cu mențiunea "M" intern național serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a sacului special cu mențiunea "M" intern local serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a sacului special cu mențiunea "M" în adresa bibliotecii intern local serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a imprimatului intern național serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a coletului intern local serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Predare atestată a imprimatului în adresa bibliotecii intern local serviciu suplimentar, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație;

 

Valoarea declarată a pachetului mic de clasa I intern național asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a trimiterii internaționale EMS cu marfuri asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a coletului intern național asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a scrisorii internaționale prioritare asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a scrisorii interne naționale asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a cartelei poștale asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a scrisorii interne locale asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a coletului voluminos/fragil asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a trimiterilor EMS internaționale cu documente asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a scrisorii de clasa I interne naționale asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a coletului voluminos/fragil intern național asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a coletului internațional asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a trimiterii EMS cu mărfuri asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Valoarea declarată a trimiterii EMS cu documente asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor; la prezentarea trimiterilor cu valoare declarată se încasează tarif de asigurare suplimentar pentru fiecare trimitere, calculat procentual, în funcţie de mărimea valoarii declarate; suma valorii declarate nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii; este permis de a se declara doar o parte a acestei valori;

 

Scrisoare internă națională contra ramburs încasarea sumei băneşti de la destinatar și remiterea acesteia în adresa expeditorului; încasarea are loc în momentul predarii trimiterii cu valoare declarată destinatarului, remiterea către expeditor a banilor se efectuează prin mandat poștal;

 

Scrisoare internă națională de clasa I contra ramburs încasarea sumei băneşti de la destinatar și remiterea acesteia în adresa expeditorului; încasarea are loc în momentul predari itrimiterii cu valoare declarată destinatarului, remiterea către expeditor a banilor se efectuează prin mandat poștal;

 

Colet volumunos/fragil contra ramburs
încasarea sumei băneşti de la destinatar și remiterea acesteia în adresa expeditorului; încasarea are loc în momentul predarii trimiterii cu valoare declarată destinatarului, remiterea către expeditor a banilor se efectuează prin mandat poștal;

 

Scrisoare internă locală contra ramburs
încasarea sumei băneşti de la destinatar și remiterea acesteia în adresa expeditorului; încasarea are loc în momentul predarii trimiterii cu valoare declarată destinatarului, remiterea către expeditor a banilor se efectuează prin mandat poștal;

 

Colet intern local contra ramburs încasarea sumei băneşti de la destinatar și remiterea acesteia în adresa expeditorului; încasarea are loc în momentul predariitrimiterii cu valoare declarată destinatarului, remiterea către expeditor a banilor se efectuează prin mandat poștal;

 

Trimitere poștală internă expediere care circulă în interiorul țării;

 

Trimitere poștală internă locală este prezentată şi distribuită în raza unei localităţi de tip orăşenesc, iar în localităţile rurale - în raza de deservire a unei unităţi poştale;

 

Trimitere poștală internă națională este prezentată şi distribuită în raza localităţilor deservite de către oficii poștale diferite;

 

Trimitere poștală internă națională de clasa I este prezentată şi distribuită în raza localităţilor deservite de către oficii poștale diferite și beneficiază de prioritate în raport cu alte trimiteri;

 

Trimitere poștală internațională se expediază în afara graniţelor ţării, se prețte din alte ţări sau se expediază prin teritoriul ţării în tranzit;

 

Trimitere poștală internațională neprioritară este prezentată şi distribuită în afara graniţelor ţării în mod simplu, fără a fi înregistrată și fără a avea prioritate în raport cu alte trimiteri;

 

Trimitere poștală internațională prioritară trimitere poştală expediată în afara graniţelor ţării, primită din alte ţări sau expediată prin teritoriul ţării în tranzit și beneficiază de prioritate în raport cu alte trimiteri;

 

Categorii servicii

 

Scrisoare trimitere poştală închisă (în plic sau ambalaj) prin care se transmit anumite comunicări... mai mult...

 

Pachet mic trimitere poştală cu conținut de obiecte sau probe de mărfuri.. mai mult...

 

Colet trimitere poştală care conţine obiecte, prezentată cu sau fără valoare declarată şi încredinţată lucrătorilor poştali pentru a fi transportată şi predată la destinaţie... mai mult...

 

EMS documente cel mai rapid serviciu poştal prestat prin mijloace fizice atît în teritoriul ţării, cît şi peste hotarele ei, care constă în colectarea, transmiterea şi distribuirea în termene proxime a corespondenţei și documentelor... mai mult...

 

EMS mărfuri cel mai rapid serviciu poştal prestat prin mijloace fizice atît în teritoriul ţării, cît şi peste hotarele ei, care constă în colectarea, transmiterea şi distribuirea în termene proxime a mărfurilor... mai mult...

 

Sac special "M" trimitere, conținutul integru al căreia nu poate fi dezintegrat pentru expediere per bucată la alte adrese din contul tarifului achitat pentru expedierea sacului dat... mai mult...

 

Sac special "M" în adresa bibliotecii trimitere cu imprimate, expediată în adresa unei biblioteci, conținutul integru al căreia nu poate fi dezintegrat pentru expediere per bucată la alte adrese din contul tarifului achitat pentru expedierea sacului dat... mai mult ...

 

Aerogramă plic special destinat expedierii corespondenţei pe calea aerului, constituit dintr-o singură foaie de hîrtie, îndoită şi lipită pe margini... mai mult...

 

Сecogramă imprimat în relief pentru nevăzători, scutit de taxe poştale.. mai mult...

 

Imprimat trimitere poştală a cărei conţinut este tipărit sau reprodus cu caracter de imprimare generală şi circulă de la prezentare pînă la distribuire în ambalaje deschise.. mai mult...

 

Imprimat în adresa bibliotecii trimitere poştală a cărei conţinut este tipărit sau reprodus cu caracter de imprimare generală, expediată în adresa unei biblioteci și care circulă de la prezentare pînă la distribuire în ambalaje deschise.. mai mult...

 

Carte poștală trimitere poştală deschisă, costituită dintr-o foaie de carton subţire sau hîrtie rezistentă pe care este menționat un mesaj.. mai mult...

 

Colet voluminos/fragil trimitere poștală, dimensiunile sau volumul căreia depăşesc limitele reglementate, prestatorului impunîndu-i-se  precauţii în procesul de prelucrare şi transportare a coletului; fragilă - cea care poate fi spartă sau deteriorată cu ușurință... mai mult...