Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Plăți sociale

Ultima actualizare a paginii: 10.06.2021
 
Î.S. ”Poșta Moldovei” efectuează achitarea plăților sociale în baza contractului încheiat cu Instituția publică ”Agenția de Guvernare Electronică” și Ministerul Finanțelor, conform actelor normative în vigoare.
 
Achitarea se efectuează în baza listelor beneficiarilor, primite în format electronic de la Agenția de Guvernare Electronică. Beneficiarii de plăți au dreptul de a ridica prestațiile sociale cuvenite în toate oficiile poștale, fără a se ține cont de viza de reședință.
 
Achitarea plăților se efectuează în numerar, la prezentarea obligatorie de către beneficiar a buletinului de identitate, buletinului de identitate provizoriu, permisului de ședere sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr. 9).
 
Achitarea plăților sociale se efectuează lunar, la ghișeele poștale cât și la domiciliu. Distribuirea la domiciliu are loc doar în favoarea persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități, care, din cauza stării de sănătate, nu se pot deplasa la oficiile poștale. Acest proces se efectueaza în baza unei cereri completate în prealabil.
 
Plățile sociale se achită personal beneficiarului, mandatarului acestuia, tutorelui sau curatorului, la prezentarea actelor confirmative. În cazul tutorelui sau curatorului este necesară adresarea la Casa Teritorială Asigurări Sociale sau Asistenta sociala de pe sector (depinde de prestații) pentru perfectarea prestațiilor pe numele acestora.
 
Plățile sociale se achită mandatarului doar în cazul prezentării documentului care-i confirmă identitatea și a procurii autentificate conform legislației în vigoare.
 
Termenii de valabilitate a procurii sunt:
 
  • 12 luni consecutive pentru ridicarea pensiei (în baza art. 34 al Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat);
  • 12 luni pentru ridicarea alocației nominale pentru merite deosibite de stat și a compensației bănești lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimente alimentare;

  • până la 3 ani pentru alte plăți sociale. 

 
Procura, în care nu este indicată data întocmirii, se considera nulă.
 
Achitarea plăților sociale începe cu data de 1 (stabilite de către Casa Teritorială Asigurări Sociale) și se stopează în ultimele 3 zile lucrătoare ale lunii în curs.
 
Pentru informaţii suplimentare, apelaţi Secția gestionarea serviciilor de plată (tel. 022-251-299; 022-251-144) sau Centrele de Poştă republicane.
 
Program de lucru:
luni-vineri: 08.00 - la 17.00;
pauză de prânz: 12.00 - 13.00;
zile de odihnă: sâmbătă și duminică.