Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Obiecte interzise și admise condiționat spre expediere

Ultima actualizare a paginii: 10.12.2021
 

 
 
Nu toate articolele sunt potrivite pentru a fi expediate prin poștă.
 
Există obiecte periculoase și interzise, care nu pot circula în rețeaua poștală internațională.
 
Articolele sau substanțele care prezintă pericol pentru securitatea omului sau mediul înconjurător sunt incuse în categoria mărfurilor periculoase.
 
Mărfurile periculoase (contrafăcute, piratate, droguri, articolele obscene, imorale, etc.) sunt obiectele interzise spre expediere.
 
Pentru noi, este prioritar a ne asigura că toate trimiterile poștale circulă în siguranță în întreaga rețea globală.
 
În acest sens, este necesar a se cunoaște și respecta reglementările Serviciului Poștal și Serviciului Vamal, atât ale Republicii Moldova, cât și ale țării de destinație, inclusiv prevederile Regulamentului IATA cu privire la mărfurile interzise.
 
Consultarea cu minuțiozitate a regulilor poștale va facilita realizarea unui serviciu poștal eficient sigur și prestat la termen.
 
 
 
 
OBIECTE INTERZISE

 

Articolele enumerate sunt exemple ale categoriei generale.
 
 1. Trimiterile poștale care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Convenția Poștală Universală nu sunt admise. Trimiterile poștale expediate în vederea unui act fraudulos sau cu intenția de neplată integrală a sumelor datorate, de asemenea, nu sunt admise.
 2. În toate categoriile de trimiteri poștale este interzisă introducerea următoarelor obiecte:
 • stupefiante și substanțe psihotrope, astfel cum sunt definite de către Organul Internațional de Control al Stupefinatelor (OICS);
 • obiecte obscene sau imorale;
 • obiecte contrafăcute și piratate;
 • alte obiecte de import sau circulație care sunt interzise în țara de destinație;
 • obiecte care, prin natura lor sau a ambalajului lor, pot prezenta pericol pentru agenți sau marele public, pot păta sau deteriora celelalte trimiteri poștale, echipamentul poștal sau bunurile care aparțin terților;
 • documente ce au caracter de corespondență actuală și personală schimbate între persoane altele decât expeditorul și destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceștia;
 • mărfuri periculoase;
 • dispozitive explozive și echipamente militare inerte, inclusiv grenade inerte, obuze inerte și alte articole analogice, precum și imitații ale unor astfel de dispozitive și articole;
 • animale vii;
 1. Este interzisă introducerea în coletele poștale a corespondenței, cu excepția materialelor arhivate, schimbată între persoane altele decât expeditorul și destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceștia.
 2. Este interzisă introducerea de bancnote, monede, bilete de credit sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur sau argint, prelucrate sau nu, pietre prețioase, bijuterii și alte obiecte prețioase în trimiterile fără valoare declarată.
 

 

OBIECTE PERICULOASE

 

Mărfurile periculoase sunt articole sau substanțe care prezintă un risc pentru sănătate, siguranță, proprietate sau pentru mediu atunci când sunt transportate.

 

Există nouă clase de mărfuri periculoase. Aproape toate mărfurile periculoase sunt interzise spre transportare în trimiterile poștale internaționale.

 

Înainte de a expedia o trimitere poștală, consultați Ghidul obiectelor periculoase interzise în poșta internațională.

 

OBIECTE ADMISE CONDIȚIONAT

 

În cazul articolelor restricționate sunt prevăzute dispoziții speciale (licență, formular, certificat de dezinfecție), premergătoare eliberării articolului din vamă pentru transportarea ulterioară a acestuia către destinație.
 
Exemplu:
 
Articol
Condiții de admitere
Semințe, plante și alte produse vegetale supuse controlului de carantină
Rusia: Importul semințelor, plantelor și al altor produse vegetale pentru organizațiile și instituțiile de cercetare științifică, este condiționat de obținerea unei autorizații de carantină emisă de Comitetul de Stat pentru Protecția Mediului din Federația Rusă.
Produsele alimentare de origine animală
SUA: importul acestor produse este permis numai în scop farmaceutic sau biologic, cu autorizaţie eliberată de către Inspectoratul Plantelor şi Animalelor - Serviciul Veterinar din Ministerul Agriculturii din SUA.
Produse farmaceutice
Ucraina: trimiterile poștale care conțin medicamente ce nu sunt înregistrate în Ucraina și care sunt destinate utilizării de către cetățeni individuali, sunt acceptate numai dacă destinatarul deține o scrisoare relevantă de notificare din partea Ministerului Sănătății din Ucraina.

 

 
 

 

OBIECTE INTERZISE ȘI ADMISE CONDIȚIONAT SPRE EXPEDIERE ÎN ȚĂRILE LUMII

 

Notă: cu asterisc (*) sunt menționate țările care nu au publicat lista obiectelor interzise și admise condiționat spre expediere
 AG  Antigua și Barbuda*
 AN   Antilele Olandeze*
 LR   Liberia*
 SH   Sfânta Elena*
 FK   Ins. Falkland*
 BB   Barbados*
 MD   Moldova
 SO   Somalia*
 SR   Surinam*
 SS   Sudanul de Sud*
 GM   Gambia*
 GW   Guineea-Bissau*
 HT   Haiti*
 CD   Rep. Dem. Congo*
 CG   Republica Congo*
 CK   Insulele Cook*
 CM   Camerun*
 PG   Papua N. Guinee*
 KN   Sf. Krist și Nevs*